Android Box DX14 Pro

Hệ điều hành: Android 12
RAM: 8GB
ROM: 128GB
Kết nối: Bluetooth, Wifi, Sim 4G
Chất lượng video: 4K @fps (H.264, HEVC, VP8/VP9)