Camera 3 mắt ô tô Texpad Zone 3

Thông số kỹ thuật:

Góc quay: 120 – 150 độ
Độ phân giải: Tương đương màn hình nguyên bản