Camera 360 DCT Bản T2

Độ phân giải HDMI, Mắt camera Sony 225

Quan sát 2 bánh sau góc rộng, Hỗ trợ lùi đỗ

Bộ nhớ trong SSD : 32GB

Giám sát sau tắt máy

Hỗ trợ đi vào đường hẹp