Vietmap G39

Thiết kế camera ghi hình kép
Ghi hình góc rộng
Cảnh báo tốc độ giới hạn
Cảnh báo bằng giọng nói
Kết nối WIFI chia sẻ video
Ghi hình với thông tin GPS
Thiết kế màn hình gương
Camera sau hỗ trợ lùi